Rada Rodziców informuję,

że wszelkie wpłaty i darowizny na rzecz wsparcia działalności Rady Rodziców

oraz zadań statutowych szkoły można dokonywać na rachunek bankowy

Rady Rodziców: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie 

BS Przecław: 09 9184 0004 2001 0004 5896 0001 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

40 zł - 1 dziecko

50 zł - 2 dzieci i więcej 

 


W dniu 29 września 2021 r. na spotkaniu przedstawicieli Rad Oddziałowych  szkoły i przedszkola dokonano wyboru Zarządu Rady Rodziców naszej placówki.

W wyniku głosowania ustalono składy Zarządu RR. 

Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie

Przewodnicząca RR - Pani Anna Szlachetka

z-ca przewodniczącej RR - Pani Agnieszka Skowron

skarbnik RR - Pani Paulina Cabaj

sekretarz RR - Pan Żaneta Rybińska

 

Członkowie Rady Rodziców

Pani Karolina Pietruszka

Pani Anna Jabrzyk

Pani Olga Matera

Pani Natalia Gawryś

Pani Barbara Mazur

Pani Joanna Dudek

Joanna Król

                                                                                     Komisja Rewizyjna

Pani Anna Lachowicz - przewodnicząca

Pani Beata Karkut - 

Pani Joanna Kubik