100-lecie Szkoły Podstawowej w Tuszymie

Na tej stronie prezentujemy historyczne zdjęcia, które uzyskaliśmy od absolwentów naszej szkoły.

Fotograficzna historia SP w Tuszymie


Lata Przedwojenne

kierownik Pan Franciszek Malczyński


 Okres II Wojny Światowej i Lata Powojenne

 kierownik Pan Franciszek Malczyński

(Nie znaleziono dokumentów z lat przedwojennych)

 

Świadectwo z czasów okupacji hitlerowskiej

Pierwsze świadectwo po wojnie

Zdjęcie klasowe - rok 1948

 

Szkoła lata 50-te

 

Pamiątkowe zdjęcie dziewcząt z klas 6 i 7 na schodach szkoły (1951)


 Lata 54-84

kierownik szkoły - Marian Kwaśniak

 

,,Dzieciniec wakacyjny" w szkole

Pożegnanie nauczyciela Pana Zielińskiego - 1957 r.

 

Rocznik 1946 Rok szkolny 1960/61

Rocznik 1946 23 XI 1957r.

Harcerki z opiekunem p. Bronisławem Patykiem - rok 1958

Wycieczka do Łańcuta 1959 nauczyciele: Gaj, Mysłek, Furmanowa, Patyk

Chłopcy po religii - rok 1963

Klasa po religii - rok?

Dziewczęta po religii - rok 1963

Dziewczęta rocznik 1960 - rok 1968

P. Franciszek Pyzikiewicz z klasą - rok 1969/70

Kierownik Marian Kwaśniak i wychowawca Stanisław Gawryś z klasą VIII

Klasa 7 (rocznik 1956) z wychowawcą

klasa II z wych. Marią Potok - rok 1974

Prace w ogródku szkolnym - nadzoruje dyr. M. Kwaśniak (1974)

Klasa IV z wych. Jadwigą Jurkowską - rok 1975

Chłopcy z kl. IV 1975r.

Chłopcy z klasy VIII - zajęcia SKS (rok 1976)

 

Chłopcy z klasy VII - zima 1977 r.

Wycieczka do Krakowa - 1977 r.

 

Wycieczka do Wieliczki 1978r.

 

Klasa VIII z wych. Haliną Wołkowską 1978r.

Klasa VIII z wychowawczynią Panią Krystyną Warchoł ( Rusin ) -1979

Klasa 0 z wych. Marią Surdej rok 1979

Klasa VIII z wychowawczynią Panią  Jadwigą Jurkowską - 1980

Klasa VI z wychowawczynią Panią Krystyną Warchoł ( Rusin ) - 1982

Klasa IV(?) z wych. Panią Teresą Pyzik (rok 1981?)

 

Klasa z Panią Krystyną Torba

Klasa z Panią Marią Surdej

Klasa z Panią Marią Łakomy

Klasa VIII z wychowawczynią p. Józefą Błachowicz

Klasa z Panią Marią Łakomy

Klasa III z wych. Panią Barbarą Muniak

Klasa z Panią Krystyną Torba

Klasa z Panią  Barbarą Dybską

klasa w górnym rzędzie nauczyciele A. Foremny, B. Dybska, St. Gawryś, M. Kwaśniak, B. Muniak, M. Łakomy - rok 1984


 

Lata 1984-2007

 Dyrektor szkoły mgr Maria Kozioł

 

Klasa VI z Panią Marią Kozioł 1985r.

 

Klasa I z wychowawczynią Marią Sajdak i Panią Dyrektor Marią Kozioł -rok 1986

 

Reprezentacja szkoły z opiekunem Panem Stanisławem Gawrysiem w Finale Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o ruchu drogowym - 1988 r.

Klasa II z wychowawczynią Marią Sajdak - rok 1990

 

klasa II z wychowawczynią Marią Kosińską - rok 1993

 

budowa nowej szkoły -1993 r.


W lutym 1994r. przenieśliśmy się do budynku nowej szkoły


11 II 1994 r. Przekazanie obiektu nowej szkoły

 Rada Pedagogiczna w roku 1994

 

absolwenci 1995 r.

Otwarcie sali gimnastycznej 1995r.

Klasa VIII z wychowawczynią p. Małgorzatą Jastrząb - 1997

 

szkoła w roku 1998

 

rowerowy zawrót głowy - 1998 r.

klasa VIII - 1999

 

Absolwenci 2007 z wychowawcą p. Marianem Sajdakiem


 Lata 2007 - dziś

 Dyrektor szkoły mgr Mirosław Basara


 Budowa Kompleksu Sportowego ORLIK 2012 - czerwiec 2009 r.

Kompleks ORLIK 2012

 

Szkoła po zakończeniu termomodernizacji budynku - 2010 r.

 

ABSOLWENCI

GALERIA