Rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021 r. ( piątek )

7 stycznia 2022 r. ( piątek )

2 maja 2022 r. ( poniedziałek )

24,25,26 maja 2022 r. ( wtorek, środa, czwartek - egzamin klasy 8 )

17.06.2022 r. ( piątek )

23 czerwca 2022 r. ( czwartek )

Przypominamy, że w/w dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Rodzice, których dzieci nie mogą mieć zapewnionej opieki domowej w/w dniach, mogą zapisać dziecko na zajęcia świetlicowe. Bardzo prosimy o przekazanie informacji na 7 dni przed danym dniem, kiedy Państwo oczekujecie opieki ze strony szkoły, do wychowawcy klas. Termin ten pozwoli nam na zaplanowanie dyżuru świetlicowego. 

 


 

 Wykaz alergenów