Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszymie, Gmina Przecław

zaprasza do udziału w konkursie

pt."OWOCOWO-WARZYWNA LAURKA dla Babci i Dziadka"

pod honorowym patronatem Sołtysa Sołectwa Tuszyma.

 21 i 22 stycznia wszyscy dziadkowie i babcie będą obchodzić swoje święto. To okazja, by złożyć im najlepsze życzenia, wręczyć upominki i słodkości.

My zachęcamy do przygotowania oryginalnej laurki. Oryginalnej, bo z owoców i warzyw.

Regulamin konkursu:

1. PRACA powinna mieć formę tradycyjnej laurki – zawierać motyw kwiatowy (pojedynczego kwiatka, bukietu, wazonu z kwiatami). Dopuszczamy możliwość wzbogacenia jej symbolami – np. serc lub literami – np. układającymi się w napis „Dla Babci i Dziadka”, ”Dla Babci” lub „Dla Dziadka”

2. UWAGA – praca MUSI składać się WYŁĄCZNIE z: OWOCÓW, WARZYW, ZIÓŁ, PRZYPRAW. Kawałki, plasterki, ziarenka – należy ułożyć na desce, talerzu, półmisku (płaskiej powierzchni). Gdy motyw będzie gotowy, należy go sfotografować.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku 3+.

Autorzy laurek oceniani będą w czterech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):

kategoria I – od 3 do 8 lat

kategoria II – od 9 do 12 lat

kategoria III – od 13 do 17 lat

kategoria IV – od 18 lat wzwyż

4. Konkurs przeprowadzimy drogą on-line. Aby wziąć w nim udział należy – wykonać pracę, sfotografować ją i plik z rozszerzeniem „jpg” przesłać:

- drogą mailową pisząc na nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- lub poprzez wiadomość na facebook’owym profilu KGWtuszyma

- wraz z pracą proszę przesłać zgodę na publikowanie imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz zdjęcia w mediach społecznościowych (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)

5. Na prace oczekujemy do dnia 17 stycznia 2021 roku.

6. Wyniki konkursu ogłosimy na facebooku w dniu 21.01.2021 roku.

7. Wręczenie nagród zależne od sytuacji Covid-19 w naszym powiecie.

8. Z każdej kategorii wybierzemy jednego zwycięzcę oraz wyróżnimy jedną pracę.

9. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają nagrody.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pozdrawiamy zespół KGW Tuszyma wraz z Patronem Honorowym Sołtysem Sołectwa Tuszyma Ryszardem Brzozowskim

z poważaniem

Anna Szlachetka

Przewodnicząca KGW w Tuszymie

39-321 Tuszyma 482

tel. 535 508 372


 

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………

zamieszkały/a  ………………………………………………. ……………………………………

Na podstawie art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszymie z siedzibą w 39-321 Tuszyma 482 -  w ramach realizacji konkursu pn."Owocowo- warzywna laurka dla Babci i Dziadka”- mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka * mojego niepełnoletniego dziecka (wraz z imieniem i nazwiskiem):  ………………………………………. utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach konkursu.  

Niniejsza zgoda:

• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie; 

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; 

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów, w gazetach, telewizji, Internecie; 

• dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach promocyjnych konkurs 

• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję konkursu  

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania wizerunku mojej niepełnoletniego dziecka, na potrzeby jak w oświadczeniu.  Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie/Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego dziecka*.  

* niepotrzebne skreślić     

 

 

................................................................................................................

Data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika konkursu